Föreningen SVOBBEN

Föreningens historia

Stamparkens vänner och brukare (SVOB) bildades 1993 då stadsdelen ämnade lägga ner Stamparkens parklek. Genom HSB Östbergas årliga ekonomiska stöd, medlemmarnas avgifter, styrelsens frivilliga samt Stadsdelens driftskötsel har parkleken kunnat leva vidare. Årligen äskar föreningen bidrag till halva parkpersonalens löner från HSB Östberga medan den andra hälften betalas av stadsdelen. Varje år anordnas evenemang som Valborgsfirande, loppmarknader, grillkvällar, uthyrning av lokalen m.m. På årsmötet 2015 ändrades föreningen namn till Stamparkens Vänner och Brukare, SVOBBEN.

Medlemsskap

SVOBBEN (Stamparkens Vänner och Brukare) är en ideell förening som verkar för att Stamparken ska förbli levande. Föreningen drivs tillsammans med Stadsdelen och med ekonomiska medel från HSB Östberga. SVOBBENs styrelse består av föräldrar och andra boende i området som jobbar frivilligt med detta på sin fritid.

Att bli medlem i SVOBBEN är enkelt och hjälper oss fortsätta sträva efter en aktiv park med lekfulla inslag och underhåll/uthyrning av lokalen på Stamgatan 70. Som medlem får du reducerad avgift vid bokning av hyrlokalen samt bidrar till möjligheten att fortsätta anordna högtidsfiranden, loppisar och aktiviteter i Stamparken.

Bli medlem:

– Sätt in 100 SEK per hushåll/år på PG 620 80 59-3
– Skriv ditt namn och din adress som betalningsmeddelande