Kontrakt

SVOBBEN – Stamparkens Vänner Och Brukare

KONTRAKT

Uthyrning av SVOBBENs lokaler, Stamgatan 70 (parklekens lokaler)

Hemsida: http://www.stamparken.se

 

BOKNING

Bokning av lokalen gör man till den person som är ansvarig för uthyrningen den månad man mailar.

KOSTNAD

Hyra för lokalen är 400kr per dag för medlemmar och 700kr för icke medlemmar. En deposition på 700kr betalas och återfås när nycklarna lämnas tillbaka och städningen har godkänts. Hyresblankett skriver på.

INVENTARIER

Köksutrustning och porslin finns. Stolar och fällbara bord finns i rummet längst in i lokalen.

REGLER

Max 30 personer får vistas samtidigt i lokalen enligt brandskyddsbestämmelser. Grillning ej tillåten i närheten av lokalen. Använd stora grillen i Parkleken nedanför parkvägen. Inga husdjur får vistas i lokalen.

Åldersgräns för att hyra lokalen är 21 år.

Samtliga gäster ska lämna lokalen senast kl. 21:00. Det ska då även vara tyst på planen utanför lokalen. Fram till kl. 22:00 kan lokalen städas.

Lokalen måste städas samma dag som den hyrs, då nya hyresgäster kan komma dagen därpå- Om städningen inte är fullständig kan nästa hyresgäst eller parkpersonalen klaga till SVOB-ansvarig styrelsemedlem (OBS innan ny städning utförs) och depositionen på 700 kr som föregående hyresgäst lämnat behålls, om klagomålet bifalls. Det är alltid SVOB-ansvarig som avgör om städningen godkänns.

Nyckel hämtas hos SVOB-ansvarig styrelsemedlem. Vem denna är kommuniceras vid eventuell uthyrning. Hyresgäst och styrelsemedlem kommer överens om när nyckel ska lämnas och betalning ske. Även besiktning, återlämning av nyckel samt deposition sker enligt ök i samband med att nyckel hämtas.

STÄDNING

Om du som hyresgäst anser att lokalen inte är ren på din hyresdag måste du få lokalen inspekterad. Utan inspektion av SVOB-styrelsemedlem kan inte klagomål göras. Lokalen ska städas enligt riktlinjer om inte annat är överenskommet med styrelsemedlem från SVOBBEN.

RIKTLINGER FÖR STÄDNING

All porslin ska vara diskat och inställt i skåpen. Sopor ska vara borttagna från lokalen. Golven ska sopas och våttorkas, toaletten ska städas och entremattor skakas av.