Föreningen SVOB

Medlemskap – ju fler medlemmar desto fler aktiviteter

SVOB, Stamparkens Vänner och Brukare, är en ideell förening som verkar för en levande Stampark och arrangerar roliga aktiviteter i parken. Vill du också ha en park fylld av lek, en lokal att hyra för festligheter och en härlig granngemenskap? Bli medlem i SVOB för 100 kr/år.

Vad bidrar din medlemsavgift till?

Din medlemsavgift hjälper oss att fortsätta hitta på spännande saker för områdets boende. Under åren har SVOB bland annat anordnat julpyssel, Valborgsfirande, grillkvällar, loppisar och Stamparkens dag.

Du får också 200 kr rabatt på hyran när du hyr lokalen på Stamgatan 70, bra va?

Bli medlem:
  • Sätt in 100 SEK per hushåll/år på PG 620 80 59-3. Skriv ditt namn, din adress och din e-postadress som betalningsmeddelande.


    alternativt

  • Swisha 123 311 30 65 . Glöm inte att märka betalningen med ditt namn, din adress och e-post (ange endast e-post om tecken inte räcker till).

Styrelsen

SVOBs styrelse består av föräldrar och andra boende i området som jobbar frivilligt med detta på sin fritid.

Har du frågor till styrelsen? Kontakta oss gärna via e-post på styrelsen@stamparken.se

Föreningens historia

Stamparkens vänner och brukare (SVOB) bildades 1993 då stadsdelen ämnade lägga ner Stamparkens parklek. Genom HSB Östbergas årliga ekonomiska stöd, medlemmarnas avgifter, styrelsens frivilliga samt Stadsdelens driftskötsel har parkleken kunnat leva vidare.

Årligen äskar föreningen bidrag till halva parkpersonalens löner från HSB Östberga medan den andra hälften betalas av stadsdelen.

På årsmötet 2015 ändrades föreningen namn till Stamparkens Vänner och Brukare, SVOB.